ข้อกำหนดในการเดินทางเข้าและต่อเครื่องที่ประเทศนิวซีแลนด์

ข้อกำหนดในการเดินทางเข้าและต่อเครื่องที่ประเทศนิวซีแลนด์

นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้านิวซีแลนด์ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินต้องผ่านกระบวนการคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าของกองตรวจคนเข้าเมือง

 

ภายใต้ระเบียบการคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า เอกสารเดินทางทั้งหมดของท่าน (รวมหนังสือเดินทางและวีซ่า) ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนที่ท่านจะขึ้นเครื่องบินมายังนิวซีแลนด์ เอกสารทั้งหมดต้องถูกต้องและมีอายุการใช้งาน ณ วันเดินทาง เอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเช็คอินหรือทำให้ท่านไม่อาจขึ้นเครื่องบินมายังนิวซีแลนด์ได้

การมาท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์

การเปลี่ยนเครื่องที่นิวซีแลนด์

 

การท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์

ท่านต้องมีวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนมาประเทศนิวซีแลนด์ หากท่านไม่ได้มาจากประเทศ/ภูมิภาคที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

 


สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย

พลเมืองสหราชอาณาจักรและผู้ถือหนังสือเดินทางอังกฤษที่แสดงหลักฐานสิทธิการอยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรอย่างถาวรได้จะสามารถพำนักในนิวซีแลนด์ได้นานถึงหกเดือนโดยไม่ต้องมีวีซ่าท่องเที่ยว พลเมืองออสเตรเลียและผู้ที่ถือวีซ่าประเภท  permanent residence หรือวีซ่า resident return ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ในการเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์

 

ประเทศอื่นๆ

ผู้ที่จะเดินทางเข้านิวซีแลนด์ด้วยตั๋วโดยสารแบบขาเดียวต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

·         ผู้ถือหนังสือเดินทางนิวซีแลนด์

·         ผู้ถือหนังสือเดินทางออสเตรเลีย

·         ผู้ถือวีซ่าออสเตรเลียประเภท permanent residence หรือ resident return ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในออสเตรเลียได้อย่างไม่มีกำหนด

·         ผู้มีสัญชาติต่างประเทศอื่นๆ ที่มีวีซ่านิวซีแลนด์ประเภท resident visa หรือ permanent resident visa หรือเอกสารรับรองความเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์

·         ผู้ถือวีซ่านิวซีแลนด์ที่มีข้อกำหนดระบุว่า “Return/onward ticket not required” (“ไม่จำเป็นต้องมีตั๋วโดยสารขากลับ/ตั๋วเดินทางต่อ”)

 

ผู้มาเยือนนิวซีแลนด์ประเภทอื่นทั้งหมดต้องมีตั๋วเดินทางประเภทไป-กลับหรือตั๋วเดินทางต่อไปยังที่ประเทศ/ทวีปอื่นที่มีสิทธิในการเข้าประเทศดังกล่าว

 

หากท่านเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้านิวซีแลนด์ด้วยการเดินทางจากประเทศอื่น และกลับมายังนิวซีแลนด์ ก่อนที่จะออกจากนิวซีแลนด์ด้วยตั๋วเดินทางไปยังที่อื่นต่อ (เช่น เดินทางไปยังฟิจิ จากนั้นกลับมายังนิวซีแลนด์) พึงทราบว่าควรนำตั๋วเดินทางต่อติดตัวไว้ตลอดเวลา ท่านต้องแสดงหลักฐานนี้ในขณะที่เช็คอินสู่เที่ยวบินขากลับเข้ามายังนิวซีแลนด์

 

หากท่านไม่มีหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือตั๋วเดินทางแบบไป-กลับ ท่านอาจต้องซื้อตั๋วเพื่อเดินทางออกจากนิวซีแลนด์ไปยังประเทศที่ท่านมีสิทธิเข้าก่อนที่ท่านจะออกเดินทางไปยังปลายทางดังกล่าว ตั๋วเดินทางประเภทนั้นไม่สามารถคืนเงินได้จนกว่าท่านจะสามารถพิสูจน์คุณสมบัติของการเข้าประเทศของทางการนิวซีแลนด์ได้

 

การต่อเที่ยวบินภายในประเทศ

การเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินภายในประเทศนั้นเป็นเรื่องง่ายดาย อาคารผู้โดยสารภายในประเทศของเราตั้งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นาทีโดยทางรสบัสหรือการเดิน ภายในอาคารมีร้านอาหาร ร้านค้า และจุดอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสำหรับผู้โดยสารแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผจญภัยในแดนกีวี

 

ประเทศ/ภูมิภาคที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าในการเดินทางเข้านิวซีแลนด์

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในนิวซีแลนด์เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน โดยท่านมาจากประเทศ/ภูมิภาคในรายชื่อด้านล่างนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าในการเข้าหรือต่อเครื่อง แต่ท่านต้องมีตั๋วเดินทางขาออกไปยังปลายทางที่ท่านมีสิทธิเดินทางเข้าได้:

 

ประเทศอันดอร์รา อาร์เจนตินา ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม บราซิล บรูไน บัลแกเรีย แคนาดา ชิลี โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย1 ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ2 ฮ่องกง3 ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี (ใต้) คูเวต ลัตเวีย1 ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย1 ลักเซมเบิร์ก มาเก๊า4 มาเลเซีย มอลตา มอริเชียส เม็กซิโก โมนาโค เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โอมาน โปแลนด์ โปรตุเกส5 การตาร์ โรมาเนีย ซานมาริโน ซาอุดีอาระเบีย เซเชลส์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน6 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร7 สหรัฐอเมริกา8 อุรุกวัย และนครรัฐวาติกัน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายชื่อประเทศ/ภูมิภาคปลอดวีซ่า ของกองตรวจคนเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์

 

การต่อเครื่องที่นิวซีแลนด์

 

นโยบายวีซ่าต่อเครื่องของกองตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์กำหนดให้ต้องมีวีซ่าต่อเครื่องสำหรับการเดินทางทั้งหมดที่ผ่านประเทศนิวซีแลนด์ โดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทางหรือปลายทาง ยกเว้นพลเมืองของประเทศต่อไปนี้:

 

 

 

·         นิวซีแลนด์ – หรือต้องเป็นผู้ถือวีซ่าประเภท re-entry permit (วีซ่า returning resident) ที่ยังมีอายุ ซึ่งออกโดยประเทศนิวซีแลนด์ และอนุญาตให้พำนักในนิวซีแลนด์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านกำหนดเวลาตายตัว

·         ออสเตรเลีย – หรือต้องเป็นผู้ถือวีซ่าประเภท re-entry permit (วีซ่า resident return visa) ที่ยังมีอายุ ซึ่งออกโดยประเทศออสเตรเลีย และอนุญาตให้พำนักในออสเตรเลียได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านกำหนดเวลาที่ไม่ตายตัว

·         สหราชอาณาจักร – ผู้ถือหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักร โดยที่หนังสือเดินทางดังกล่าวมีการรับรองสถานะ ‘พลเมือง สหราชอาณาจักร’ หรือ หนังสือเดินทางที่ระบุแน่ชัดเกี่ยวกับสิทธิในการอยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร (อนุญาตให้พำนักได้ยาวนานที่สุด 6 เดือน) หรือนอกเหนือจากหนังสือเดินทาง ผู้เดินทางมีเอกสารอื่นที่พิสูจน์ได้ถึงสิทธิในการอยู่อาศัยใน สหราชอาณาจักร หรือหนังสือเดินทางที่รับรองสถานะ “พลเมืองสหราชอาณาจักร (overseas)” (อนุญาตให้พำนักได้ยาวนานที่สุด 3 เดือน)

 

พลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่นิวซีแลนด์จำเป็นต้องมีวีซ่าต่อเครื่อง ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:

·         บุคคลนั้นมีวีซ่านิวซีแลนด์ที่ยังมีอายุ

·         บุคคลนั้นเป็นพลเมืองออสเตรเลียที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางออสเตรเลียที่ยังมีอายุ

·         บุคคลนั้นเป็นพลเมืองของประเทศ/ภูมิภาคที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

·         ปลายทางของบุคคลนั้นคือออสเตรเลีย และบุคคลนั้นมีวีซ่าที่ยังมีอายุสำหรับเข้าประเทศออสเตรเลีย

·         บุคคลนั้นเป็นพลเมืองของประเทศหนึ่งหรือมากกว่าในรายชื่อประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุในรายชื่อประเทศ/ภูมิภาคที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าต่อเครื่อง

 

รายชื่อประเทศ/ภูมิภาคที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าต่อเครื่อง (โดยผ่านเมืองโอ๊คแลนด์เท่านั้น)

 

ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดประเทศ/ภูมิภาคต้นทางหรือปลายทาง หากท่านถือหนังสือเดินทางของหนึ่งในประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าต่อเครื่อง (Transit Visa) หากเดินทางผ่านเมืองโอ๊คแลนด์ และการต่อเครื่องของท่านมีระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังเวลาเดินทางถึง

 

บาฮามาส เบอร์มิวดา โบลิเวีย โคลัมเบีย คอสตาริกา เอกวาดอร์ สหพันธรัฐไมโครนีเซีย อินโดนีเซีย คิริบาส นาอูรู ปาเลา ปานามา ปาปัวนิวกินี ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ซามัว (ตะวันตก) หมู่เกาะโซโลมอน ไทย ตองกา ตูวาลู วานูอาตู และเวเนซุเอลา

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายชื่อประเทศ/ภูมิภาคที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าต่อเครื่อง ของกองตรวจคนเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์

 

1 ผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่าต้องไม่ใช่ผู้ที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ (บุคคลที่ไม่ใช่พลเมือง) ที่ออกโดยประเทศ/ภูมิภาคเหล่านี้

2 ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศกรีกที่หนังสือเดินทางออกให้ ณ วันที่และหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2006 (หนังสือเดินทางกรีกที่ออกให้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2006 ไม่สามารถใช้เดินทางได้หลังวันที่ 1 มกราคม 2007)

3 คนต่างด้าวผู้พำนักในฮ่องกงที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region) หรือหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักร (โพ้นทะเล)

4  คนต่างด้าวผู้พำนักในมาเก๊าที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า (Macao Special Administrative Region)

5 ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศโปรตุเกสต้องมีสิทธิการอาศัยถาวรในประเทศโปรตุเกส

6 ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของไต้หวันที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางไต้หวัน หมายเลขประจำตัวที่พิมพ์อยู่บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนบนหน้าข้อมูลประจำตัวของผู้ถือหนังสือเดินทางไต้หวันต้องแสดงว่าผู้ถือหนังสือเดินทางเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของไต้หวัน

7 ต้องมีสิทธิการอาศัยถาวรในสหราชอาณาจักร

8 รวมถึงประชาชนของสหรัฐอเมริกา

 

New Zealand entry and transit requirements

All travellers entering or transiting New Zealand are subject to the Immigration Service’s Advance Passenger Screening.

Under Advance Passenger Screening, your travel documents (including passport and any visas) are checked and validated before you board your flight to New Zealand. All documentation must be valid and up-to-date. Incomplete or invalid documentation may result in delays at check-in or even prevent you from boarding your flight.

Visiting New Zealand

Transiting New Zealand

Visiting New Zealand

You will need to apply for a visitor visa before you come to New Zealand if you are not from a visa waiver country/region.

United Kingdom and Australia

British citizens and other British passport holders who produce evidence of the right to reside permanently in the UK can visit for up to six months without a visitor visa. Australian citizens and people who hold a current Australian permanent residence visa or a current Australian resident return visa do not need a New Zealand visitor visa to enter New Zealand.

Other countries

People travelling to New Zealand on a one-way ticket must be one of the following:

·         A New Zealand passport holder

·         An Australian passport holder

·         A holder of a current permanent resident visa of Australia or a holder of a current Australian resident return visa allowing an indefinite stay

·         Other foreign national holding a valid New Zealand resident visa, New Zealand permanent resident visa, or New Zealand citizen endorsement

·         A holder of a New Zealand visa that clearly states “Return/onward ticket not required”

 

 

All other visitors to New Zealand must possess a return or onward ticket to a country/region to which you have right of entry.

 

If you are a visitor to New Zealand making a separate international journey from and returning to New Zealand before departing New Zealand on your onward ticket (e.g. travelling to Fiji and then returning to New Zealand), please remember to take your onward ticket with you. You will need to present this when checking in for your return flight to New Zealand.

If you do not hold an appropriate passport, visa or return ticket you may be required to purchase a ticket out of New Zealand to a country/region that you have right of entry prior to you being able to travel. Such tickets are non-refundable until you are fully able to satisfy the entry requirements of New Zealand.

Connecting to domestic flights

It’s easy to connect to internal flights. Our domestic terminal is just a few minutes away by bus or on foot. It has restaurants, shops and easy check-in facilities for Air New Zealand passengers. A great way to start your Kiwi adventure.

Visa waiver countries/regions for travel to New Zealand

If you are visiting New Zealand for three months or less and are from a country/region in the list below, you will not need a visa to enter or to transit, but you will need to hold an outward ticket to a destination that you have the right of entry:

Andorra, Argentina, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia1, Finland, France, Germany, Greece2, Hong Kong3, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea (South), Kuwait, Latvia1, Liechtenstein, Lithuania1, Luxembourg, Macao4, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, Netherlands, Norway, Oman, Poland, Portugal5, Qatar, Romania, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan6, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America8, Uruguay and Vatican City.

For further information please see the visa-free country/region list at Immigration New Zealand.

 

Transiting New Zealand

Immigration New Zealand’s transit visa policy requires transit visas for all travel through New Zealand, regardless of embarkation point or destination with an exception to citizens of:

 

 

·         New Zealand – or must be holders of a valid re-entry permit (“Returning resident’s visa”) issued by New Zealand and permitting unrestricted definite residence in New Zealand

·         Australia – or must be holders of a valid re-entry permit (“Resident return visa”) issued by Australia and permitting unrestricted indefinite residence in Australia

·         Britain – holders of British passports provided holding passport endorsed ‘British citizen’ or passport that clearly establishes right of abode in the United Kingdom (max permitted stay 6 months); or in addition to their passport, alternative documentary evidence to establish right of abode in the United Kingdom; or passports endorsed “British national (overseas)” (max permitted stay three months)

 

 

Non-New Zealand citizens will be required to hold a transit visa unless:

·         They hold a current New Zealand visa

·         They are a citizen of Australia travelling with a valid Australian passport

·         They are a citizen from a visa waiver country/region

·         Their destination is Australia and they hold a current visa to enter Australia

·         They are a citizen of one or more of the countries/regions specified in the transit visa country/region waiver list


Transit visa country/region waiver list (through Auckland only)

Regardless of which country/region your travel commenced from or is for travel to – if you hold a passport for one of the following countries/regions, you do not need a Transit Visa if you transit through Auckland and your transit time does not exceed 24 hours from the time of your arrival.

Bahamas, Bermuda, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Federated States of Micronesia, Indonesia, Kiribati, Nauru, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Republic of Marshall Islands, Samoa (Western), Solomon Islands, Thailand, Tonga, Tuvalu, Vanuatu and Venezuela.

For further information please see the transit visa country/region waiver list at Immigration New Zealand.

1 Visa waiver does not apply to people travelling on alien’s (non-citizen’s) passports issued by these countries/regions.
2 Greek passport holders whose passports were issued on and after 1 January 2006 (Greek passports issued before 1 January 2006 are not acceptable for travel after 1 January 2007).
3 Residents of Hong Kong travelling on Hong Kong Special Administrative Region or British National (Overseas) passports.
4 Residents of Macao travelling on Macao Special Administrative Region passports.
5 Portuguese passport holders must also have the right to live permanently in Portugal.
6 Permanent residents of Taiwan travelling on a Taiwanese passport. A personal identity number printed within the visible section of the biographical page of the Taiwan passport demonstrates that the holder is a permanent resident of Taiwan.
Must have the right to reside permanently in the United Kingdom.
8 Including nationals of the USA.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More