รู้จัก อินเดีย ก่อนไปเที่ยว อินเดีย

0

รู้จัก อินเดีย

อินเดีย เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งชมพูทวีป (Jambul Dwipa) ประเทศนี้มีจำนวนประชากรเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศจีน เท่านั้นเอง  โดยมีประชากรมากกว่า1,000,000,000 คน มีความหลากหลายทางด้านศาสนา ภาษา วัฒนธรรม เป็นต้นกำเนิดของศาสนาบนโลก เช่น ศาสนาพุทธ และพราหมณ์ มีความเก่าแก่หลายพันปี

สถาปัตยกรรม
อันวิจิต งดงาม โบราณสถาน ต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ทัชมาฮาล หนี่งในมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก และมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย

Place that you need to visit in india
Place that you need to visit in india

อาหาร
มีจุดเด่นในการนำเครื่องเทศมาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารเกือบทุกรายการ

อาหาร อินเดีย
อาหาร อินเดีย

ศาสนา ตั้งแต่โบราณกาลมาจนกระทั่งปัจจุบัน เพราะอินเดียมีภูมิประเทศ ที่อยู่ และเผ่าชนเป็นปรัชญาเมธีต่างๆ ในการค้นคิดในเรื่องของชีวิตและทางด้านคำสั่งสอน จนเกิดลัทธิศาสนาต่างๆ มากมายที่สุดในโลก จะเรียกอินเดียเป็นโลกแห่งศาสนาก็ว่าได้ ศาสนาที่สำคัญมีอยู่ในโลกปัจจุบันเกิดในอินเดีย ถึง ๔ ศาสนา คือ พราหมณ์ หรือ ฮินดู พุทธ เชน หรือ นิครนถ์ และ ซิกข์

ธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์

Nanda_Devi_Valley_of_Flowers_National_Park
Nanda_Devi_Valley_of_Flowers_National_Park

ภาษา
ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาฮินดีและอังกฤษในการสื่อสาร และมีภาษาอื่นๆ มากกว่า 200 ภาษา แต่รัฐธรรมนูญรับรองเพียง 14 ภาษา และภาษาทางราชการคือภาษาฮินดี ซึ่งมีประชากรพูดมากที่สุดคือ ร้อยละ 40  ซึ่งภาษาฮินดีนี้คือการเปลี่ยนแปลงรูปมาจากภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีนั่นเอง

Indian-languages
Indian-languages

วัฒนธรรม มีวัฒนธรรมอารยธรรมที่เก่าแก่ พุทธศาสนามีอิทธิพลต่ออินเดียทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุและทางจิตใจ ได้มีสถาปัตยกรรม และปติมากรรมทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมาย ล้วนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่นสังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวพุทธทั่วโลกไปกราบนมัสการ


VISA
หากคนไทยเดินทางไปอินเดีย ยังต้องทำวีซ่า ซึ่งมีแบบยื่นผ่านออนไลน์ และแบบยื่นผ่านตัวแทน

indian visa
indian visa

ฤดูการ  แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ใหญ่ คือ
ฤดูร้อน ช่วง เมษายน ถึง มิถุนายน สภาพอากาศมีความร้อน
ฤดูฝน (มรสุม)  ช่วง กรกฎาคม ถึง กันยายน มีฝนตกชุก รวมถึงมีพายุและลมมรสุม
ฤดูหนาว ช่วง ตุลาคม ถึง มีนาคม อุณหภูมิต่ำ บางเมืองมีหิมะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จากลิ้งนี้

อินเดีย มี 29 รัฐ แบ่งออกเป็น  ซึ่งแบ่งย่อยลงเป็นเขต และ 7 ดินแดนสหภาพ ปกครองแบบประชาธิบไตย มีนายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นผู้บริหารประเทศ

ภาคตะวันออก : รัฐอรุณาจัลประเทศ, รัฐพิหาร, รัฐเบงกอลตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ : รัฐอานธรประเทศ ตะวันออกเฉียงเหนือ : รัฐอัสสัม, รัฐมณีปุระ, รัฐเมฆาลัย, รัฐมิโซรัม,รัฐนาคาแลนด์, รัฐสิกขิม, รัฐตริปุระ
ภาคตะวันตก : รัฐกัว, รัฐคุชราต, รัฐมหาราษฏระ, รัฐราชสถาน, ดาดราและนครหเวลี(ดินแดนสหภาพ), ดามันและดีอู
ภาคกลาง : รัฐฉัตตีสครห์, รัฐฌาร์ขัณฑ์, รัฐมัธยประเทศ, รัฐโอริศา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น สถูปสาญจี, วัดขชุราโห, เมืองภีมเบฏกา เป็นต้น

ภาคเหนือ : รัฐหรยาณา, รัฐหิมาจัลประเทศ, รัฐชัมมูและกัศมีร์, รัฐปัญจาบ, รัฐอุตตรประเทศ, รัฐอุตตราขัณฑ์, จัณฑีครห์ (ดินแดนสหภาพ เมืองหลวงของรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา)
ภาคใต้ : รัฐกรณาฏกะ, รัฐเกรละ, รัฐทมิฬนาฑู, รัฐเตลังคานา
ภาคอื่นๆ : หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จากลิ้งนี้

สนามบินที่สำคัญ

สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี : เดลี
สนามบินนานาชาติฉัตรปาตีศิวะจี : มุมไบ
สนามบินนานาชาติเนทาจิ ซับฮาส จันทราโบเซ : กัลกัตตา

และสนามบิน อื่น เช่น
สนามบินในอินเดีย
Ahmedabad
Punjab
Odisha
Bangalore
Mumbai
Kolkata
Coimbatore
Kochi
New Delhi
Gaya
Goa
Hyderabad
Bajpe
Jaipur
Lucknow
Chennai
Pune
Trivandrum
Tiruchirappalli (Trichy)
Varanasi
Visakhapatnam (Vizag)

ข้อควรทราบ
– อินเดียมีเวลาช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที (GMT+5.5) ดูเวลาอินเดียได้จาก ลิ้งนี้
– สกุลเงินที่ใช้ คือ เงิน อินเดียนรูปี (Indian Rupee) สามารถแปลงค่าเงินได้จาก ลิ้งนี้
– ไม่มีร้านสะดวกซื้อเหมือนในไทย มีเพียงร้านค้าทั่วไป อ่านเพิ่มเติม ลิ้งนี้
– อินเดียมีฝุ่นค่อนข้างมาก ควรเตรียมหน้ากาก อ่านเพิ่มเติม ลิ้งนี้

สายการบิน VISTARA ขณะนี้มีบินในประเทศ อินเดีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ลิ้งนี้

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More