เกี่ยวกับสายการบิน VISTARA

เกี่ยวกับสายการบิน VISTARA (UK)
• Tata SIA Airlines เป็นบริษัทที่เกิดจากความร่วมมือ 2 ฝ่าย คือ India’s Tata Sons และ Singapore Airlines
• ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) มีชั้นที่นั่งแบบ Economy | Premium Economy และ Business Class
• สโลแกน “Fly the New Feeling” | รหัสตัวย่อ/เที่ยวบิน “UK” | รหัส ICAO code “VTI”
• มีฝูงบินทั้งหมด – 22 ลำ (เครื่องบินแบบ Airbus A320neo)
• มี Hub ที่ Delhi | ก่อตั้งปี 2013 | เริ่มดำเนินการบินเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2015
• เส้นทางบินในปัจจุบัน คือ เส้นทางภายในประเทศอินเดีย และมีแผนที่จะดำเนินการบินเส้นทางระหว่างประเทศ เร็วๆนี้
• มีโปรแกรมสะสมไมลค์ ชื่อ Club Vistara มี 4 Tier คือ CV BASE | CV SILVER | CV GOLD และ CV Platinum

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More