Extend Free VoA visa until October 19

ครม.มีมติเห็นชอบต่ออายุยกเว้นค่าธรรเนียมวีซ่า 2,000 บาท ที่จะสิ้นสุด 30 เม.ย.นี้ไปอีก 6 เดือน ให้นักท่องเที่ยวอยู่ไทยได้ไม่เกิน 15 วัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

 

BANGKOK, 26 April 2019: As expected the Thai government will extend the fee waiver for a visa-on-arrival until the end of 31 October.

That means citizens of 21 nations, who are eligible to apply for a visa-on-arrival, will not have to pay the THB2,000 fee.

Earlier, government sources said the waiver would be extended until July after it expired 30 April, but tourism leaders pressed for a six-month extension to see the travel industry through to the next peak holiday season.

A Bangkok Post report claimed the waiver would cost around THB2.95 billion in lost visa revenue based on last year’s visa applications trends.

 

But travel industry leaders also argued that during the six months earnings from Chinese tourists would top THB115 billion, a ballpark figure on tourist spending based on criteria that have never been properly explained by the Ministry of Tourism and Sports. But what we do know it is a guess give or take a billion.

The VoA fee waiver was first introduced in November 2017 in response to a dramatic decline in tourist arrivals from China that knocked the wind out of the tourism sails during the second half of the year.

China and India are the two major markets should benefit from the visa fee waiver.

Last year, Thailand welcomed 38 million tourists with China supplying 10 million visits and India 1.5 million.

Source

ครม.มีมติเห็นชอบต่ออายุยกเว้นค่าธรรเนียมวีซ่า 2,000 บาท ที่จะสิ้นสุด 30 เม.ย.นี้ไปอีก 6 เดือน ให้นักท่องเที่ยวอยู่ไทยได้ไม่เกิน 15 วัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

วันที่ 25 เม.ย.2562 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอต่ออายุการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท สำหรับการตรวจลงตราคนต่างด้าวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) จากที่สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.นี้ ออกไปอีก 6 เดือน หรือถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเดือน พ.ค.-ต.ค.ของทุกปี เป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยในจำนวนที่ลดลง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติให้ดำเนินมาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2561-31 มี.ค.2562 พบว่า ในด่านตรวจคนเข้าเมือง 5 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินภูเก็ต สนามบินเชียงใหม่ สนามบินหาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาและขอรับการตรวจลงตรา รวม 3,586,501 คน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ไม่มีมาตรการนี้ถึง 1,627,069 คน หรือเพิ่มขึ้น 83% สร้างรายได้เข้าประเทศ 186,498 ล้านบาท ส่วนการต่ออายุมาตรการออกไปถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้ จะก่อให้เกิดความสูญเสียรายได้ของรัฐ 2,955 ล้านบาท แต่จะมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว 104,616 ล้านบาท

สาระสำคัญของ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ ตามข้อ 6 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 สำหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกับกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562

Source 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More