บินกับ Vistara หายห่วงเรื่องน้ำหนักสัมภาระ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย

0

บินกับ Vistara หายห่วงเรื่องน้ำหนักสัมภาระ
สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย

ท่านอาจจะเคยจองเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินอื่น และให้น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเพียง 15 กิโลกรัม เท่านั้น ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อท่านจองตั๋วภายในประเทศอินเดียกับ Vistara

สายการบิน Vistara มีโปรแกรมที่เรียกว่า Interline Baggage เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่น แล้วต่อเครื่องโดยใช้สายการบิน Vistara ภายใน 24 ชั่วโมง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– น้ำหนักสัมภาระให้ สูงสุด 23  กิโลกรัม สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด (Eco-Standard)
– น้ำหนักสัมภาระให้ สูงสุด 46  กิโลกรัม (แบ่ง 23 กิโลกรัม 2 ชิ้น)สำหรับที่นั่งชั้นพรีเมี่ยม อีโคโนมี่ (Premium Economy Class)
-น้ำหนักสัมภาระให้ สูงสุด 64 กิโลกรัม (แบ่ง 32 กิโลกรัม 2 ชิ้น)สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) หมายเหตุ:แต่ละกระเป๋าห้ามเกิน32กิโลกรัม

เงื่อนไข
– ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรโดยและบอร์ดดิ้งพาสของสายของสายการบินอื่น ที่เช็คอินของ Vistara และมีเที่ยวบินต่อภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ทาง Vistara จะอ้างอิงน้ำหนักสัมภาระจากสายการอื่นที่ท่านใช้เดินทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ลิ้งนี้

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

VISTARA (UK)
GSA: Air People International Co., Ltd
14 Floor Charn Issara Tower II
2922/215New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
Tel: 0-2718-1839 Fax: 0-2718-2089
Email: Vistara@apiairlines.com
Website: https://www.apiairlines.com/
FB: Air People International Co.,Ltd.
Check-in Row: N (BKK-DEL) สนามบินสุวรรณภูมิ

Fly the new feeling, fly Vistara

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More