Global Flexi

เงื่อนไขค่าโดยสารประเภท Global Flexi
ชั้น Economy / ชั้น Premium Economy

 

สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากสิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือเวียดนาม
(เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)

รายการสะสมไมล์ Frequent Flyer / Airpoints™

·         สะสมไมล์ได้สำหรับรายการ Airpoints Dollars และ Status Points

·         รายการสะสมไมล์/คะแนนร่วมกับสายการบินพันธมิตรอาจได้รับสิทธิ์เช่นกัน

·         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ airnewzealand.com.sg/airpoints  หรือตรวจสอบกับโปรแกรมสะสมไมล์ของท่านการยกเลิก

สำหรับตั๋วที่ออกในวันและหลังวันที่ 1 มีนาคม 2561

·         ชั้น Economy (Booking class M/B/Y) และ Premium Economy (Booking class U/E) มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 100 ดอลล่าสหรัฐ เฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น สำหรับตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วน การคืนเงินจะมีผลเฉพาะเมื่อมีส่วนที่เหลือหลังหักลบค่าโดยสาร (เท่ากันหรือมากกว่ารหัสของ class) ของระยะที่ใช้ตั๋วเดินทางไปแล้ว บวกค่าธรรมเนียมยกเลิก

 


สำหรับตั๋วที่ออกก่อนวันที่
1 มีนาคม 2561

 

·         ชั้น Economy (Booking class M/B/Y) และ Premium Economy (Booking class U/E) มีค่าธรรมเนียมยกเลิก 150 ดอลล่าสหรัฐเฉพาะตั๋วทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น สำหรับตั๋วที่ใช้แล้วบางส่วน การคืนเงินจะมีผลเฉพาะเมื่อมีส่วนที่เหลือหลังหักลบค่าโดยสาร (เท่ากันหรือมากกว่ารหัสของ class) ของระยะที่ใช้ตั๋วเดินทางไปแล้ว บวกค่าธรรมเนียมยกเลิก

 

การละเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกในกรณีเสียชีวิตหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต

 

หมายเหตุ: คืนเงินเต็มจำนวนของตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้ในกรณีที่มีการเสียชีวิตของผู้โดยสาร หรือสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใดที่สำรองตั๋วเพื่อเดินทางไปพร้อมผู้โดยสาร หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดที่สำรองตั๋วเพื่อเดินทางไปพร้อมผู้โดยสาร ทั้งนี้ “สมาชิกในครอบครัว” รวมถึง “คู่สมรส บุตร (รวมถึงบุตรในอุปการะ) บิดาหรือมารดา พี่ชาย น้องสาว ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน บิดาหรือมารดาโดยการสมรส พี่ชายโดยการสมรส น้องสาวโดยการสมรส บุตรชายโดยการสมรส บุตรสาวโดยการสมรส”

 

 

ค่าธรรมเนียมในกรณีตกเครื่อง (No Show)

·         ชั้น Economy (Booking class M/B/Y) มีค่าปรับ 100 ดอลล่าสหรัฐ ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก และมีค่าบริการ

·         ชั้น Premium Economy (Booking class U/E) มีค่าปรับ 200 ดอลล่าสหรัฐ ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก และมีค่าบริการ

การเปลี่ยนแปลง/ข้อจำกัด

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องดำเนินการก่อนวันที่ออกตั๋ว ทั้งนี้ อาจต้องชำระเงินเพิ่มหากค่าโดยสารเดิมไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ในปัจจุบัน ตั๋วโดยสารไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่นได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจมีค่าธรรมเนียมบริการ ระเบียบด้านค่าโดยสารอัตราโปรโมชั่นอาจต่างกันและอาจแทนที่อัตราค่าโดยสารของตั๋วที่มีราคาต่ำกว่า 

สำหรับตั๋วที่ออกใน/หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

·         ชั้น Economy (Booking class M/B/Y) และ Premium Economy (Booking class U/E)  เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยอาจจะมีส่วนต่างของค่าโดยสาร

 

สำหรับตั๋วที่ออกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561

·         ชั้น Economy (Booking class M/B/Y) และ Premium Economy (Booking class U)  เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

·         ชั้น Premium Economy (Booking class E)  มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 40 ดอลล่าสหรัฐ โดยอาจจะมีส่วนต่างของค่าโดยสาร

 

ในกรณีที่เงื่อนไขของการยกเลิกตั๋วและการเปลี่ยนแปลงตั๋วแตกต่างกันระหว่างการเดินทางขาไปและขากลับ เงื่อนไขที่มีข้อจำกัดสูงกว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับการเดินทางทั้งหมด

สัมภาระที่ได้รับอนุญาต

·         ชั้น Economy – 2 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (น้ำหนักสูงสุด 23 กก.ต่อชิ้น) ข้อกำหนดมีผลเฉพาะต่อเที่ยวบินออกจากสิงคโปร์ไปยังนิวซีแลนด์เท่านั้น

·         ชั้น Economy – 1 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (น้ำหนักสูงสุด 23 กก.) ข้อกำหนดมีผลเฉพาะต่อเที่ยวบินไปยังหมู่เกาะแปซิฟิก อเมริกาใต้ เที่ยวบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ และเที่ยวบินออกจากอินโดนีเซีย อินเดีย ไทยและเวียดนาม เท่านั้น

·         ชั้น Premium Economy 2 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (น้ำหนักสูงสุด 23 กก.ต่อชิ้น)

 

Global Flexi Fare Conditions

Economy / Premium Economy

For departure from Singapore, India, Indonesia, Malaysia, Thailand or Vietnam (unless stated otherwise)

 Frequent Flyer / Airpoints™

 • Eligible for Airpoints Dollars and Status Points accrual.
 • Accrual of frequent flyer miles/points with airline partners may be eligible.
 • For full details, please refer to com.sg/airpointsor check your frequent flyer programme.

Cancellation

For Tickets issued on/after 1 March 2018

 • Economy (Booking class M/B/Y) and Premium Economy (Booking class U/E)– Subject to USD 100 cancellation fee for totally unused tickets only. For partially used tickets, refund applies only if residual is available after deducting the applicable fare (same or higher class code) of the flown sector plus cancellation fee.

For Tickets issued before 1 March 2018

 • Economy (Booking class M/B/Y) and Premium Economy (Booking class U/E)– Subject to USD 150 cancellation fee for totally unused tickets only. For partially used tickets, refund applies only if residual is available after deducting the applicable fare (same or higher class code) of the flown sector plus cancellation fee.

Non-refundability and/or cancellation penalty waived in case of death of passenger or immediate family member.

Note: Full refund of unused tickets in the event of a death of the passenger or his/her immediate family member or any person booked to accompany the passenger or the immediate family of any person booked to accompany the passenger. “Immediate family” are: “Spouse, children (including adopted children), parents, brothers, sisters, grandparents, grandchildren, parents-in-law, brothers-in-law, sisters-in-law, sons-in-law, daughters-in-law”.

No Show Fee

 • Economy (Booking class M/B/Y)– Penalty of USD 100 applies. Not applicable to cancellation. Service fees apply.
 • Premium Economy (Booking class U/E)– Penalty of USD 200 applies. Not applicable to cancellation. Service fees apply.

Changes/Restrictions

All changes must be made before the ticketed flight date. Additional payment may also be required if original fare not available or applicable. Tickets are not transferable to another person. A service fee may apply to all changes made. Promotional fare rules may differ and supersede the below.

For Tickets issued on/after 1 March 2018

 • Economy (Booking class M/B/Y) and Premium Economy (Booking class U/E)– Changes permitted are free of charge.

For Tickets issued before 1 March 2018

 • Economy (Booking class M/B/Y) and Premium Economy (Booking class U)– Changes permitted are free of charge.
 • Premium Economy (Booking class E)– Subject to USD 40 change fee per ticket and applicable fare difference.

Where the cancellation and change conditions differ between the outbound and return journeys, then the most restrictive conditions will apply for the whole journey.

Baggage Allowance

 • Economy– 2 pieces per person (max 23kg per piece). This applies to outbound Singapore flights to New Zealand only.
 • Economy– 1 piece per person (max 23kg). This applies to flights to Pacific Islands, South America, domestic flights within New Zealand and outbound flights from Indonesia, India, Malaysia, Thailand and Vietnam.
 • Premium Economy– 2 pieces per person (max 23kg per piece).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More