สัมภาระเช็คอิน
สัมภาระที่เกินขนาดและข้อกำหนดของสัมภาระในห้องโดยสารจะต้องทำการเช็คอิน น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตสำหรับสัมภาระหนึ่งชิ้นคือ 32 กิโลกรัมในทุกชั้นโดยสาร ด้านล่างนี้เป็นสิทธิ์ในการรับกระเป๋าสัมภาระฟรีตามชั้นโดยสาร:
สมาชิก CV ซิลเวอร์โกลด์และแพลตินัมรับน้ำหนักเพิ่ม 5, 10 และ 15 กิโลกรัมตามลำดับน้ำหนักที่ได้รับเกินสมาชิก CV Silver, Gold & Platinum จะได้รับสัมภาระเพิ่มอีก 1 ชิ้นเมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสาร Economy LiteCheck-in Baggage

Baggage that exceeds the size and specifications of cabin baggage, will need to be checked-in. The maximum weight permissible for a single piece of baggage is 32 kg across all cabin classes. Below are the allowances for free baggage as per cabin class:

CV Silver, Gold & Platinum members to get 5, 10 and 15 kg extra respectively, over and above the mentioned weight limit.

CV Silver, Gold & Platinum members to get 1 additional piece baggage allowance when flying on Economy Lite fare.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More